ประธานกรรมการดำเนินการ


นายธวัชชัย ข่ายแก้ว
ประธานกรรมการดำเนินการ

ปฏิทินปฏิบัติงาน


จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 3 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 41119
เริ่มนับวันที่ 5 มิ.ย. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
261
Last Month
466
This Year
3,874
Last Year
6,150

กล่องความรู้

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26
[เอกสารแนบ]


ประกาศการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561
[เอกสารแนบ]


วิธีการดาวน์โหลด ข้อมูลสมาชิก ผ่าน Application IOS.
[เอกสารแนบ]


วิธีการดาวน์โหลด ข้อมูลสมาชิก ผ่าน Application android
[เอกสารแนบ]


ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
[เอกสารแนบ]


ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
[เอกสารแนบ]


สมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดใบคำขอ>>เอกสารดาวน์โหลด
[เอกสารแนบ]


ประกาศสิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ]


เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปี 2561 สสอค. รับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ อายุ 51-60 ปี ยกเว้นค่าบริจาค ชำระเพียง 4,860 บาท ขยายเวลารับสมัคร ถึง 30 พ.ย. 2561
[เอกสารแนบ]


สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิก อายุ ไม่เกิน60 ปี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2561 ใบสมัคร เอกสารดาวน์โหลด------>
[เอกสารแนบ]


ประกาศ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ปี สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สนง.สหกรณ์ฯ ------>โทร. 053-601176
[เอกสารแนบ]


E-news สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

เอกสารดาวน์โหลดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

E-network จากเว็บไซต์ สพม.36 (เชียงราย-พะเยา)

ข้อมูลข่าวสาร/ประกาศ จากทีมบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]


ประกาศประกวดราคา-สอบราคา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]


ข่าวจาก สพฐ. [ดูทั้งหมด]


ประกาศรับสมัครบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]