ประธานกรรมการดำเนินการ


นายธวัชชัย ข่ายแก้ว
ประธานกรรมการดำเนินการ

ปฏิทินปฏิบัติงาน


จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 11 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 32577
เริ่มนับวันที่ 5 มิ.ย. 2558

Statistics
Today
14
Yesterday
20
This Month
396
Last Month
836
This Year
1,232
Last Year
6,150

กล่องความรู้

 

สิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ
[เอกสารแนบ]


ชสอ.ให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการละไม่เกิน 15,000 บาท หลักเกณฑ์และรายละเอียดการพิจารณาตามเอกสารแนบ...สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สนง.สหกรณ์ฯ
[เอกสารแนบ]


E-news สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

เอกสารดาวน์โหลดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

E-network จากเว็บไซต์ สพม.36 (เชียงราย-พะเยา)

ข้อมูลข่าวสาร/ประกาศ จากทีมบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]


ประกาศประกวดราคา-สอบราคา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]


ข่าวจาก สพฐ. [ดูทั้งหมด]


ประกาศรับสมัครบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]