ประธานกรรมการดำเนินการ


นายธวัชชัย ข่ายแก้ว
ประธานกรรมการดำเนินการ

ปฏิทินปฏิบัติงาน


จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 1 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 46154
เริ่มนับวันที่ 5 มิ.ย. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
18
Last Month
357
This Year
465
Last Year
3,890

กล่องความรู้

 

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (โครงการ 4)
[เอกสารแนบ]


สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกรอบพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี ----->รายละเอียด
[เอกสารแนบ]


พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
[เอกสารแนบ]


สส.ชสน. รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบ อายุ ไม่เกิน 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562
[เอกสารแนบ]


สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
[เอกสารแนบ]


ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562
[เอกสารแนบ]


อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก (กู้หุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน)
[เอกสารแนบ]


การถือหุ้นและฝากเงินของสมาชิกสมทบ
[เอกสารแนบ]


การส่งหุ้นรายเดือนของสมาชิก
[เอกสารแนบ]


เงินฝากและสวัสดิการสมาชิก
[เอกสารแนบ]


เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด
[เอกสารแนบ]


ประกาศ ด่วน...!!ขยายระยะเวลาการรับสมัครสมาชิก สส.ชสน. ประเภทสามัญ และสมทบ ไม่จำกัดอายุ 6 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62 เท่านั้น
[เอกสารแนบ]


ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคง
[เอกสารแนบ]


ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต โครงการ 3
[เอกสารแนบ]


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26
[เอกสารแนบ]


ประกาศการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561
[เอกสารแนบ]


วิธีการดาวน์โหลด ข้อมูลสมาชิก ผ่าน Application IOS.
[เอกสารแนบ]


วิธีการดาวน์โหลด ข้อมูลสมาชิก ผ่าน Application android
[เอกสารแนบ]


ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
[เอกสารแนบ]


ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
[เอกสารแนบ]


สมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดใบคำขอ>>เอกสารดาวน์โหลด
[เอกสารแนบ]


ประกาศสิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ]


เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปี 2561 สสอค. รับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ อายุ 51-60 ปี ยกเว้นค่าบริจาค ชำระเพียง 4,860 บาท ขยายเวลารับสมัคร ถึง 30 พ.ย. 2561
[เอกสารแนบ]


สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิก อายุ ไม่เกิน60 ปี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2561 ใบสมัคร เอกสารดาวน์โหลด------>
[เอกสารแนบ]


ประกาศ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ปี สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สนง.สหกรณ์ฯ ------>โทร. 053-601176
[เอกสารแนบ]


E-news สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

เอกสารดาวน์โหลดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ข้อมูลข่าวสาร/ประกาศ จากทีมบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]


ประกาศประกวดราคา-สอบราคา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]


ประกาศรับสมัครบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]