ข้อมูลผู้สอบบัญชีสหกรณ์

ทำเนียบผู้สอบบัญชีสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดดร.อรรถพงศ์  พีระเชื้อ
ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ
ผู้สอบบัญชี