ข้อมูลคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์

ทำเนียบคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายปราโมทย์  นพวงค์
นายปราโมทย์ นพวงค์
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์      


ดร.ประจักษ์  สีหราช
ดร.ประจักษ์ สีหราช
กรรมการ


ดร.ธวัช
ดร.ธวัช ชุมชอบ
กรรมการ            


นายธีระพล  เตมีศักดิ์
นายธีระพล เตมีศักดิ์
กรรมการ


นายประยูร
นายประยูร ชาติชำนาญ
กรรมการ