ข้อมูลคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์

ทำเนียบคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายจรัล  แก้วเป็ง
นายจรัล แก้วเป็ง
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์      


นายมานัส  พรมรินทร์
นายมานัส พรมรินทร์
กรรมการ


นายชูกิจ
นายชูกิจ จี๋มะลิ
กรรมการ            


นายประยูร  ชาติชำนาญ
นายประยูร ชาติชำนาญ
กรรมการ


นายดำรง
นายดำรง ใจหงษ์
กรรมการและเลขานุการ