อัลบั้มภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
รดน้ำ - ดำหัวผู้อาวุโส
งานเกษียณ ปี 2558
กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด