ข้อมูลคณะกรรมการเงินกู้

ทำเนียบคณะกรรมการเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัดนายจรูญ  ไชยวงศ์
นายจรูญ ไชยวงศ์
ประธานคณะกรรมการเงินกู้      


นายประดิษฐ์  โพธิกลาง
นายประดิษฐ์ โพธิกลาง
กรรมการ


นายปรีชา
นายปรีชา พัวนุกุลนนท์
กรรมการ            


นายเอนก  ตาคำ
นายเอนก ตาคำ
กรรมการ


นายชูกิจ
นายชูกิจ จี๋มะลิ
กรรมการ