.
 
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีผลงาน ดีเด่น ภาคเหนือ ปี 2564 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมี นายคีตวุฒิ นับแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้
 
..